--------------------------------- ======================================

आड्याला बांधल्याला लसून:

आड्याला बांधल्याला लसून: विनायक कदम:९६६५६५६७२३ गावाकडचा शेतकरी वरीसभर रानात पिकल्याल्या पिकाच्या काडनीच्या टायमाला चांगली डालगाबर कन्स काढून बाजूला ठेवायचा. त्यातली

Read more

कडब्याची गंजी:

कडब्याची गंजी: विनायक कदम:९६६५६५६७२३ गावाकडल्या नव्या पिडीच्या पोरासनीबी आता गंजी व बुचाड नावाचा प्रकार कायतरी येगळा वाटतूय. कारन गंजी व

Read more

वाळवांन:

वाळवांन: दिवाळीला करडं, सूर्यफूल आनी भूयमुगाच्या शेंगा घान्यावं न्हिऊन घागरीन त्याल निगायच.. विनायक कदम: ९६६५६५६७२३ रोह्यण्याचा पाऊस खळ्या खांदून ताली

Read more

रानात सड येचायला:

रानात सड येचायला: विनायक कदम:९६६५६५६७२३ उनाळी पाऊस ढासाळलं की रानातनी म्हिनतीला जुपी व्हायची. कुनाला उसाच, कुनाला, हाब्रेटच, कुनाला मकयाच, कुनाला

Read more

बांदावल्या पार्ट्या

बांदावल्या पार्ट्या विनायक कदम:९६६५६५६७२३ पूर्वी शेताभातातली मानसं निसर्गाशी समरस झाल्याली आसायची. निसर्ग बी ठरवूनच केल्यागत पाऊस, थंड, ऊन पाडायचा. निसर्गाचा

Read more

गावाकडचा सुवर्नकाळ:

 गावाकडचा सुवर्नकाळ: विनायक कदम: ९६६५६५६७२३  रोह्यण्याचा पाऊस खळ्या खांदून ताली फुटूस्तर पडायचा. हात्ती, उतरा, नासकं, कुस्क आसली बरीच नक्षत्र चांगली

Read more

रानातलं खोपाट: 

रानातलं खोपाट:  विनायक कदम:९६६५६५६७२३  खोपाट मजी आताच्या पोरासनी कळायचं न्हाय. त्यासनी टेंट मारून राहयाचं म्हनून सांगाय लागलं. टेंट ही तशी

Read more

वाडा गावाकडंन बी गायब झालाय.!

गर्दीतला आवाज… वाडा गावाकडंन बी गायब झालाय:  विनायक कदम:९६६५६५६७२३ बाई वाड्यावर या… बाई वाड्यावर या……..ह्या गान्यान पाटील आनी गावाकडचा वाडा

Read more