--------------------------------- ======================================

हावळा भाजाय:

गर्दीतला आवाज: हावळा भाजाय: विनायक कदम. 9665656723 पूर्वी शेता..भातातली मानसं निसर्गाशी समरस झाल्याली आसायची. निसर्ग बी आगदी मानसानी ठरवूनच केल्यागत

Read more

आनंद यादवांचा: गोतावळा

आनंद यादवांचा: गोतावळा विनायक कदम: ९६६५६५६७२३ गोतावळा ह्यो सबूद तसा ग्रामीन भागाला चांगला परिचयाचा हाय. ‘पै’पावन किती जास्त हायत हेज्यावन

Read more

रंगा मास्तर:

गर्दीतला आवाज… रंगा मास्तर: विनायक कदम:९६६५६५६७२३ आंगात पांडरा शर्ट, पांडरी इजार, पांडरी टुपी, केसाला दिवाळी आसल्यागत कायम वासाच त्याल, पायात

Read more

शिकारीला:

शिकारीला: विनायक कदम:९६६५६५६७२३ धा,पन्द्रा वरसापूर्वी आमच्या रानात आनी आजूबाजूच्या रानातनी बी ऊस, हाब्रेट, घव, मका, जुंदळा, हाळदीच फड, सुर्यफुल, आसली

Read more

बांदावल्या पार्ट्या

बांदावल्या पार्ट्या विनायक कदम:९६६५६५६७२३ पूर्वी शेताभातातली मानसं निसर्गाशी समरस झाल्याली आसायची. निसर्ग बी ठरवूनच केल्यागत पाऊस, थंड, ऊन पाडायचा. निसर्गाचा

Read more

गावाकडल्या शंकरआप्पाची हाजामत:

गावाकडल्या शंकरआप्पाची हाजामत: विनायक कदम:९६६५६५६७२३ तुजी बिनपान्याची हाजामत करीन..?म्हनाय सोपाय पन हाजामत मजी आताच्या नव्या खोंडासनी लय वंगाळ कायतर वाटतंय.

Read more

दिलीप भावची घवाची मळनी:

दिलीप भावची घवाची मळनी: विनायक कदम: ९६६५६५६७२३ गावाकडच जगनं, माती, मानसं, भानगडी, घटना, सारच भारी. त्या करामती कुनी सांगिटल्या तर

Read more

चिचनीचा पिरुवाला माळीमामा:

चिचनीचा पिरुवाला माळीमामा: विनायक कदम:९६६५६५६७२३ डोसक्याला पांडरी टूपी, पांडरा शर्ट, पांडरी इजार, लांबलचक वाढल्याल टूपीतन भायर येनार क्यास. गालावर दाडीच

Read more

हिंदूंच जीव वाचवतोय मुसलमानांचा निसार:

हिंदूंच जीव वाचवतोय मुसलमानांचा निसार विनायक कदम:९६६५६५६७२३ तासगावच्या निसार मुल्लाच्या स्पेरपार्टच्या दुकानात जायाचा योग आला. गड्याचा फोन चालू हुता. साध्या

Read more