--------------------------------- ======================================

बांदावल्या पार्ट्या

बांदावल्या पार्ट्या विनायक कदम:९६६५६५६७२३ पूर्वी शेताभातातली मानसं निसर्गाशी समरस झाल्याली आसायची. निसर्ग बी ठरवूनच केल्यागत पाऊस, थंड, ऊन पाडायचा. निसर्गाचा

Read more

बापाची ३३ वर्ष जुनी बैलगाडी पोरांनी जपल्या:

गर्दीतला आवाज: बापाची ३३ वर्ष जुनी बैलगाडी पोरांनी जपल्या: विनायक कदम:९६६५६५६७२३ आलीकडं कुनाला घरातनी जुन्या काळातल्या कूट तर शिल्लक आसल्याल्या

Read more

ताक करायची ‘रवी’:

ताक करायची ‘रवी’: विनायक कदम:९६६५६५६७२३ पूर्वीच्या काळी गावाकडं घरा घरातन दह्या दुधाचा महापूर हुता. मी यिकायच्या अर्थानं म्हनत न्हाय खायाच्या

Read more

आयुष्य उजळवनारा “खंदील”

आयुष्य उजळवनारा “खंदील” विनायक कदम:९६६५६५६६७२३ खंदील….! रस्ता चुकल्याल्या वाटसरूला वाट दाकवनारा, आंधाऱ्या रात्री रानात काम करणाऱ्या शेतकऱयाचा सोबती, रानातन पिक

Read more

उतरंड: ग्रामीण भागचा लॉकर

उतरंड: ग्रामीण भागचा लॉकर विनायक कदम:९६६५६५६७२३ उतरंड ह्यो काय प्रकार हाय? आस शहरातलीच काय गावाकडची पोर बी ईचारत्यात. कारण आलीकडं

Read more

मुसाळ:

मुसाळ: विनायक कदम:९६६५६५६७२३ आपल्या डोळ्यात कुसाळ आणि दुसऱ्याच डोळ्यात बघायच मुसाळ ही म्हण ग्रामीण भागात फेमस हाय. माहिती तंत्रज्ञानाच्या युगात

Read more