--------------------------------- ======================================

मसरं हिंडवायला:

मसरं हिंडवायला: विनायक कदम:९६६५६५६७२३ दिवाळीची सुट्टी, उनाळची सुट्टी आनी शनवार, रववार आसला की माजी मसराकड दुटी आसायची. मसरं हिंडवायची मजी

Read more

जंगल उभारनारा शिवदास:

जंगल उभारनारा शिवदास: विनायक कदम: ९६६५६५६७२३ दोन दिसापूर्वी चांदोलीच जंगल बगाय गिलतू. वनविभागाच्या गाडीत बसून जंगल बगाय हरेक तरची, तलपची

Read more

पर्यटकांना खुणावतोय आटपाडी तालुका:

पर्यटकांना खुणावतोय आटपाडी तालुका विनायक कदम: ९६६५६५६७२३ आटपाडी तालुका म्हनलं की डोळ्याफूड ऊबा राहतो तितला पाचवीला पुजल्याला दुष्काळ. भुतासारखा पिढ्यान

Read more

चिचनीच्या बाळूनानाची पल्लदार हाळी:

चिचनीच्या बाळूनानाची पल्लदार हाळी: विनायक कदम:९६६५६५६७२३ ‘हाळी’ हयो प्रकार शहरात तसा दुर्मिळच. पन गावाकडं बी हाळी आता बंद झाल्या. कारन

Read more

१५० वर्षाचा पिपळाचा पार:

१५० वर्षाचा पिपळाचा पार: विनायक कदम:९६६५६५६७२३ पिपळाला राह्यला ना पार आता……….. फिरतो घिऊन जो तो कार आता! अनिल उदावंत नावाच्या

Read more

गोरखचिंचेची ३५० वर्षांची जुळी जोड:

गोरखचिंचेची ३५० वर्षांची जुळी जोड विनायक कदम:९६६५६५६७२३ गोरखचिंच हा प्रकार तसा मला नवीनच हुता. झाड कधी बघिटलं न्हवत. तसं महाराष्ट्रात

Read more

“रेंज बाहेरची ‘शिराळ्याची’ सावंतवाडी”….

“रेंज बाहेरची ‘शिराळ्याची’ सावंतवाडी”…. विनायक कदम:९६६५६५६७२३ शिराळा मजी तसा डोंगरी तालुका. मनमुराद निसर्ग व डोंगर. कोकणी माणसागत हीतल्या माणसांच्या जिभेवरबी

Read more

भास्कररावांच्या रानातल्या घरावर मानसं आभ्यास करायल्यात:

भास्कररावांच्या रानातल्या घरावर मानसं आभ्यास करायल्यात: विनायक कदम: ९६६५६५६७२३ इंग्रजांचा लय प्रभाव आमच्या मानसांवर हाय. आसूदया ! पण? गोऱ्यांच्या चांगल्या

Read more

सड येचायला:

सड येचाय विनायक कदम:९६६५६५६७२३ उनाळी पाऊस ढासाळल की रानातनी म्हिनतीला जुपी व्हायची. कुणाला उसाच, कुणाला, हाब्रेटच, कुणाला मकयाच, कुणाला बागायती

Read more