--------------------------------- ======================================

हारबऱ्याचा हावळा

हारबऱ्याचा हावळा विनायक कदम:९६६५६५६७२३ पूर्वी शेताभातातली मानसं निसर्गाशी समरस झाल्याली आसायची. निसर्ग बी ठरवूनच केल्यागत पाऊस, थंड, ऊन पाडायचा. निसर्गाचा

Read more

“दूरच्या कुपवाड एमआयडीसीत’ बिरोबाच्या बनात”

“दूरच्या कुपवाड एमआयडीसीत’ बिरोबाच्या बनात” विनायक कदम:९६६५६५६७२३ दुपारी १ ची येळ. कुपवाड एमआयडीसीत यंत्रांचा धाड धाड आवाज सुरू हुता. तर

Read more

सुवर्णनगरीला तमाशा फडाची १०० वर्षांची परंपरा

सुवर्णनगरीला तमाशा फडाची १०० वर्षांची परंपरा विनायक कदम:९६६५६५६७२३ सुवर्ण नगरी म्हणून सारया देशात सांगलीच्या विट्याची ओळख आहे. नावाप्रमाणच इथली माणसही

Read more

हिरीतली परडी : चांगलं पिकल्यान ध्यान लागायचं हिरीतल्या परडीच..!

हिरीतली परडी : चांगलं पिकल्यान ध्यान लागायचं हिरीतल्या परडीच..! विनायक कदम:९६६५६५६७२३ चैताच ऊन फोडाय चालू केलं की रानात माणसं काम

Read more