--------------------------------- ======================================

मोटंला वाघ जुपल्याली ऐतिहासिक पायविहीर:

मोटला वाघ जुपल्याली ऐतिहासिक पायविहीर विनायक कदम:९६६५६५६७२३ गावाकडं बोलताना आजून बी काय गडी म्हनत्यात आमुक गडी लय धाडशी. वागाला दावं

Read more

मेंगाणवाडीच्या डोंगरातल्या घळया:

मेंगाणवाडीच्या डोंगरातल्या घळया: विनायक कदम: ९६६५६५६७२३ ‘घळ’ मजी ही कायतर नवीन भानगड हाय आस तुमाला वाटलं. आक्षय कुमारच्या राऊडी राठोड

Read more

बहिर्जी नाईक: स्वराज्याचा दुर्लक्षित गुप्तहेर

गर्दीतला आवाज बहिर्जी नाईक: स्वराज्याचा दुर्लक्षित गुप्तहेर विनायक कदम:९६६५६५६७२३ गुप्तहेर म्हणल्याव आपल्याला तेज्याबद्दल लय उत्सुकता आसत्या. तेज जगणं, चालणं, बोलणं,

Read more

पर्यटकांना खुणावतय शुकाचार्य:

पर्यटकांना खुणावतय शुकाचार्य विनायक कदम:९६६५६५६७२३ भावना संवेदना आसणाऱ्या माणसाला रोजच्या धकाधकीच्या जगण्यातन मुक्तपणे शांत निसर्गात जायला कुणाला आवडणनार नाय. कुटुंब

Read more